Formalności

Pomożemy dopełnić wszelkich formalności związanych z pochówkiem

 

Organizacja uroczystości pogrzebowej poprzedzona jest dopełnieniem wszelkich formalności, m.in.: kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji, wypełnianiem formularzy jak również wizytą w państwowych urzędach. Mamy świadomość, że w tak trudnym czasie jakim jest odejście osoby bliskiej, załatwienie spraw formalnych związanych z pochówkiem jest dodatkowym balastem dla rodziny. Salon Pogrzebowy chcąc dać  bliskim ten szczególny czas na pełne przeżycie żałoby jak również ułatwić ostatnie pożegnanie ze zmarłym bierze na siebie ciężar wypełniania wszelkiej dokumentacji jak również kompleksowej organizacji uroczystości.

Zarezerwowanie terminu pogrzebu może nastąpić zaraz po zgonie bliskiej osoby, podczas pierwszego kontaktu z przedstawicielami naszego Salonu jeszcze przed dopełnieniem jakichkolwiek formalności.

Salon Pogrzebowy wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich Klientów załatwia również sprawy związane z otrzymaniem przez rodzinę zmarłego, zasiłku pogrzebowego z ZUS-u. Ponadto mając na względzie dobro Klientów oraz biorąc pod uwagę ich różną sytuację finansową, dokonujemy rozliczenia wszelkich należności wynikłych z organizacji ceremonii w momencie otrzymania przez bliskich zasiłku pogrzebowego.

 

Najważniejszym dokumentem, jaki należy uzyskać jest akt zgonu, który sporządza i wydaje Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca śmierci osoby zmarłej, aby go uzyskać należy przedłożyć:

 

  • Kartę zgonu – dokument wydany przez lekarza stwierdzającego zgon. Najczęściej jest to lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia ratunkowego.        
  • Dowód osobisty osoby zmarłej.

    Urząd Stanu Cywilnego wydaje:

  • Akt zgonu oraz potwierdzone urzędowo odpisy (przydatne np. dla ubezpieczyciela lub pracodawcy).
  • Kartę statystyczną do celów pochowania – dokument ten (wraz z kserokopią aktu zgonu) jest niezbędny do przeprowadzenia formalności na  cmentarzu.

 

Po zakończeniu bieżących spraw związanych z pochówkiem, można przystąpić do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Aby uzyskać zasiłek należy przedłożyć we właściwym oddziale ZUS:
 

  • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
  • Wykaz poniesionych kosztów pogrzebu.
  • Oryginał skróconego odpisu aktu zgonu.
  • Dowód osobisty wnioskującego.
  • Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie wnioskodawcy i/lub osoby zmarłej
  • Dokument potwierdzający pokrewieństwo (powinowactwo) wnioskodawcy i osoby zmarłej.

 

Przy zleceniu Salonowi Pogrzebowemu organizacji uroczystości pogrzebowej wraz z formalnościmi, które są z tym związane należy podpisać odpowiednie upoważnienia.